+86-137 7962 9838
turpantours@hotmail.com
Turpan Xinjiang China